ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ม.ค. 59 ถึง 06 ม.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1
05 ม.ค. 59 ถึง 07 ม.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2-3
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
08 ม.ค. 59 งานเขียวเหลืองสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่ 2559
15 ม.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่60 ประจำปี2559
16 ม.ค. 59 ร่วมการวันครูครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ณ หอประชุมกรมราชองครักษ์ ถนนทหาร เเยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
21 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 การจัดสอบ Pre O- Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
23 ม.ค. 59 การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์(Maths Test)
01 ก.พ. 59 ถึง 02 ก.พ. 59 จัดการอบรมพัฒนาเยาวชนเเกนนำไม่รังเเกกันโครงการป้องกันเเละลดการใช้ความรุนเเรงเเละการรังเเกกันในสถานศึกษา
10 ก.พ. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
11 ก.พ. 59 ถึง 12 ก.พ. 59 การจัดสอบข้อสอบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สนามสอบ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
11 ก.พ. 59 ถึง 12 ก.พ. 59 จัดการสอบกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
15 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 การดำเนินการสอบปลายภาคนอกตาราง ปีการศึกษา 2558
17 ก.พ. 59 งานวิชาการ ปานขำนิทรรศ 58 ( Open House )
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
20 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ คณิต-อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 การดำเนินการสอบ O - NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 การจัดสอบ (O - Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สนามสอบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 การดำเนินการสอบปลายภาคในตาราง ปีการศึกษา 2558
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
05 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
09 มี.ค. 59 วันกตัญญุตากราบลาคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558
10 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
13 มี.ค. 59 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
15 มี.ค. 59 กิจกรรมโรงเรียนราชวินิต - ภ.ป.ร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
26 มี.ค. 59 พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2559
27 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
01 เม.ย. 59 งานวันเกียรติยศ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
03 เม.ย. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประกาศผลรายงานตัว ม.4
07 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09 เม.ย. 59 งานรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
10 เม.ย. 59 งานรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
25 เม.ย. 59 รับนักเรียนเข้าเรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2559
01 พ.ค. 59 การประชุมผู้ปกครองและการมอบตัวนักกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2559
02 พ.ค. 59 ถึง 03 พ.ค. 59 งานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ พุทธมณฑล
10 พ.ค. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ"
12 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
12 พ.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครู และผู้อุปการะ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
13 พ.ค. 59 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู "คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
19 พ.ค. 59 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
31 พ.ค. 59 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
05 มิ.ย. 59 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
09 มิ.ย. 59 การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
09 มิ.ย. 59 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
16 มิ.ย. 59 การจัดพิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ
16 มิ.ย. 59 การจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
24 มิ.ย. 59 การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
01 ก.ค. 59 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
04 ก.ค. 59 ถึง 05 ก.ค. 59 การสอบนอกตาราง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
05 ก.ค. 59 การแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ. ฟุตซอล ลีกรุ่นอายุ 17 ปี ณ สนามโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
11 ก.ค. 59 ถึง 14 ก.ค. 59 การสอบในตาราง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
15 ก.ค. 59 การจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559
26 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559
28 ก.ค. 59 พิธีไหว้ครูกระบี่กระบอง
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
01 ส.ค. 59 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
10 ส.ค. 59 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22 ส.ค. 59 กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
05 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 การสอบ Pre O-Net ระดับชั้น ม.3