ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
 
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
เรื่อง  การสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  มีความประสงค์จะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
จำนวน 3  ร้าน ดังนี้
1. ร้านข้าวแกง จำนวน  1  ร้าน
2. ร้านก๋วยจั๊บ/ต้มเลือดหมู         จำนวน  1  ร้าน
3. ร้านราดหน้า/สุกี้/ขนมจีน จำนวน  1  ร้าน
ร้านค้าหรือผู้ประกอบการใดที่มีความประสงค์และจำหน่ายอาหารดังกล่าว  สามารถติดต่อที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น1 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 16  ตุลาคม พ.ศ. 2560   (เว้นวันหยุดราชการ) นำเสนออาหารเพื่อประกอบพิจารณา ในวันที่ 17  ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา     9.00 – 12.00 น. ที่โรงอาหารของโรงเรียนและจะประกาศผลการพิจารณา ภายในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560   ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  


ประกาศ ณ วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-8904625
ครูชนันพร


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 80 ครั้ง