โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1700) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1943) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1378) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1516) 25 พ.ค. 63
4 ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 354) 04 พ.ค. 63
รายละเอียด การเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 735) 04 พ.ค. 63
ประการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 442) 04 พ.ค. 63