ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 53) 16 พ.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 46) 15 พ.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 117) 09 พ.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) (อ่าน 83) 09 พ.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 156) 08 พ.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 875) 01 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 153) 30 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง เสนอราคาจัดซื้อแบบเรียน ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีการคัดเลือก (อ่าน 151) 27 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล (อ่าน 187) 10 มี.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบุคคล) (อ่าน 182) 03 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 221) 24 ม.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน) (อ่าน 297) 17 ม.ค. 66
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 235) 14 ธ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) (อ่าน 443) 29 ต.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาเกาหลี) (อ่าน 449) 29 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ) (อ่าน 487) 06 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ) (อ่าน 587) 02 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักพัฒนา) (อ่าน 517) 23 ก.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนสุขศึกษา) (อ่าน 586) 31 พ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 763) 11 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) (อ่าน 525) 10 พ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนแนะแนว) (อ่าน 569) 05 พ.ค. 65
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว (อ่าน 522) 02 พ.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 514) 29 เม.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 528) 29 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 456) 25 เม.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 458) 21 เม.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน) (อ่าน 479) 21 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 451) 19 เม.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน) (อ่าน 474) 13 เม.ย. 65
เปิดบ้านวิชาการราชวินิตบางแคฯ นิทรรศ'64 (Open House Online) (อ่าน 903) 19 ก.พ. 65
กิจกรรม อ่านดี มีรางวัล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 643) 02 ก.พ. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนมาร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีนออนไลน์ (อ่าน 603) 26 ม.ค. 65
กิจกรรม อ่านดี มีรางวัล ประจำเดือนมกราคม 2565 (อ่าน 638) 07 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 (อ่าน 612) 22 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันลอยกระทง วิถีไทย ยุค new normal ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ่าน 752) 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างรายวัน จำหน่ายน้ำดื่ม (อ่าน 668) 11 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ) (อ่าน 723) 06 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (อ่าน 769) 02 พ.ย. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนออกแบบโลโก้ น้ำดื่ม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 633) 02 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำหน่ายน้ำดื่ม (อ่าน 1071) 01 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 763) 26 ต.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน Goldcity ROV School Game (อ่าน 765) 21 ต.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 741) 12 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 589) 10 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 632) 04 ต.ค. 64
ใบแสดงความประสงค์และยินยอมจากผู้ปกครอง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 2291) 19 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 479) 17 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับครูกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงษ์ ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร ปิยชนน์ คนการศึกษา (อ่าน 537) 10 ก.ย. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 705) 15 ส.ค. 64