ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก
ชื่อนักเรียน : นางสาว ลภัสรดา ขุนสะอาดศรี ม.3/4
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,11:27   อ่าน 656 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชื่อนักเรียน : นายศุภณัฐ กุศลธัญวัฒน์ ม.5/1 เด็กชายพิสิษฐ์ ภาเภา ม.1/5 นายศยาม ชยันต์รักกุล ม. 2/5
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,11:06   อ่าน 641 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา Mixed Martial Art ในรายการ LAEMSING MMA 2014 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุวนันท์ บุญซ่อน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:47   อ่าน 1178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2556
ชื่อนักเรียน : รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2556
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:24   อ่าน 732 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2556
ชื่อนักเรียน : รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2556
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:24   อ่าน 593 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2556
ชื่อนักเรียน : รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2556
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:23   อ่าน 736 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2556,13:58   อ่าน 588 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดร้องเพลงครูหม่าว
ชื่อนักเรียน : นักเรียนที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2556,11:19   อ่าน 738 ครั้ง