ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดา ด่านวิริยะกุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2559,15:26  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2557,10:30  อ่าน 778 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนาภรณ์ คงเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2557,16:04  อ่าน 746 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางบุปผา ไตรปิ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:31  อ่าน 695 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสร้อย เสริมพล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:30  อ่าน 653 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:21  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรองพันธ์ พันธุ์เกษร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมฯ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:17  อ่าน 689 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:13  อ่าน 637 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาพร นาครอด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:08  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราวดี เงินแถบ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:43  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..