ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:33  อ่าน 623 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
รายละเอียดผลงาน

ผู้เข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556

12 มกราคม 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:33   อ่าน 623 ครั้ง