ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรองพันธ์ พันธุ์เกษร
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:17  อ่าน 800 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีผลงานดีเด่น
รายละเอียดผลงาน

ในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เวลา07.00-15.00 น.

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:17   อ่าน 800 ครั้ง