ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉวี พันธุ์สีดา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:39  อ่าน 539 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:37  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,09:33  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “SESAO1 AWARDS”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดา ด่านวิริยะกุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,08:50  อ่าน 671 ครั้ง
รายละเอียด..