ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560   โดยท่านผู้อำนวยการ ธนะกุล  ช้อนแก้ว  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งในกิจกรรมได้มีการกล่าวประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ  การแสดงพื้นบ้าน “ร้องเพลงพวงมาลัย” การแสดงจินตลีลา “เทิดค่าภาษาไทย” มอบเกียรติบัตรการประกวดคัดลายมือของนักเรียน และมอบเกียรติคุณบัตรคุณครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2560,17:50   อ่าน 178 ครั้ง