ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง เปิดระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 3 - 12 พ.ค. 2563
ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 25 พ.ค. 63
4 ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 04 พ.ค. 63
รายละเอียด การเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 04 พ.ค. 63
ประการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 04 พ.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563
4 ขั้นตอนการรับสมัครรักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบการรับสมัครออนไลน์)
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบการรับสมัครออ
สพฐ.กำหนดให้รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศแนวทางการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ไม่จบการศึกษา
ข่าวสารโรงเรียน
เรื่อง การรับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก​ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอล 2 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนและประกาศผลการเรียนที่สอบไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 04 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 17 ก.พ. 63
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิ 27 มี.ค. 62
สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียน ปี 2562 22 มี.ค. 62
ข่าวการศึกษา
บทความน่ารู้
'ความขลังของใบปริญญาที่เริ่มถดถอย' เมื่อ 'ทักษะ' บัณฑิตจบใหม่ใช้ไม่ได้จริงหน้างาน ช่องว่างที่ต้องเติ
ผู้บริหาร

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน