ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ทีวี เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด 01 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 07 ก.ย. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 05 ก.ย. 61
การปฏิบัติตัวของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร 26 มี.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ "ราชวินิตบางแคฯ นิทรรศ 60" "ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการศึกษา ร.น.ป." 09 ก.พ. 61
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 24 ม.ค. 61
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน 04 ม.ค. 61
ศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ คว้าเหรียญทอง เหรียญแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 06 ก.ย. 60
ข่าวสารโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 07 ก.ย. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 21 ส.ค. 61
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 21 ส.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2559 13 ก.ค. 60
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 15 มิ.ย. 60
การสร้างวินัยเชิงบวก 25 เม.ย. 59
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน 19 ต.ค. 58
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 02 ส.ค. 57
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหาร

นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน