School News
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 29/03/2023
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 28/03/2023
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 23/03/2023
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 08/03/2023
ประกาศ ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566 07/03/2023
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) ปีการศึกษา 2566 27/02/2023
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 14/02/2023
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 08/02/2023
Newsletter
การทดสอบผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การประชุมมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
News
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง เสนอราคาจัดซื้อแบบเรียน ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีการคัดเลือก 27/03/2023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล 10/03/2023
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบุคคล) 03/03/2023
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 24/01/2023
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน) 17/01/2023
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่หัว 14/12/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) 29/10/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาเกาหลี) 29/09/2022
Education News
เพิ่มเพื่อน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
Link
Stats
Start 13/11/2013
Last Update 29/03/2023
Visitors 2906104
Page Views 4183971
ข้อมูลภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการจัดรถยนต์ราชการโรงเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password