School News
ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 15/11/2022
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 09/11/2022
กิจกรรมประกวดกระทงลอย 03/11/2022
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และ แจ้งกำหนดการดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 10/09/2022
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 20/08/2022
เชิญชวนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 15/08/2022
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ 09/08/2022
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 02/08/2022
Newsletter
กิจกรรมส่งเสริมประวัติศาสตร์ โครงการเยือนโบราณราชธานี กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา โดย สพม.กท 1
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยินดีต้อนรับคุณครูธวัช ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565
News
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) 29/10/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาเกาหลี) 29/09/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ) 06/09/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ) 02/09/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักพัฒนา) 23/07/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนสุขศึกษา) 31/05/2022
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) 11/05/2022
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) 10/05/2022
Education News
เพิ่มเพื่อน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
Link
Stats
Start 13/11/2013
Last Update 28/11/2022
Visitors 2704013
Page Views 3925213
ข้อมูลภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการจัดรถยนต์ราชการโรงเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password