ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
          โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมประกายเพชร โดยท่านผู้อำนวยการ ธนะกุล  ช้อนแก้ว  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีผู้อุปการะคุณมอบทุนการศึกษา จำนวน 97 ทุน เป็นเงินจำนวน 236,000 บาท และมีพิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้กับผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2560,17:54   อ่าน 373 ครั้ง