ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ เกาะรัตนโกสินทร์

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ เกาะรัตนโกสินทร์ 

          ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 90 คน ไปทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่างๆ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งสอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คือ จิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรุงรัตนโกสินทร์และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น เจริญรุ่งเรืองครบ 235 ปี

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2560,17:58   อ่าน 646 ครั้ง