ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาตามโครงการ “เสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนเรียนร่วม”
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
          ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการ “เสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนเรียนร่วม” วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2560,17:19   อ่าน 690 ครั้ง