ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560

          โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ธนะกุล  ช้อนแก้ว เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน การจัดบอร์ด การประกวดวาดภาพระบายสี  การแสดงละครห้องเรียนอาเซียน และการแสดงจินตลีลา “อาเซียนร่วมใจ”

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,18:56   อ่าน 590 ครั้ง