ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ 1.นายอธิป  สิงเหม็ง 2.นายทวิพัช  อ่ำเล็ก 3.นายศุภณัฐ  กล้าเกิดผล และ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลชมเชย ได้รับโล่พร้อมเงิน1,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนิช  รุ่นสง่า 2.เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลิ้ม 3.เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลิ้ม ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกนกวรรณ ใจสุข โดยมีตัวแทนโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 70 โรงเรียน  
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2560,18:35   อ่าน 431 ครั้ง