ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร.น.ป. นำนักเรียนร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 จำนวนนักเรียน 320 คน ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจรรมในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,17:18   อ่าน 1292 ครั้ง