ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2560
 
          ในวันที่ 21  สิงหาคม 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ธนะกุล   ช้อนแก้ว เป็นประธานเปิดงาน และได้เรียนเชิญ นายวันชัย  ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่ครูและนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,17:59   อ่าน 614 ครั้ง