ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์
         กิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ เนื่องในวันที่ ๒๘  กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ จึงจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยรองผู้อำนวยการอารมณ์ เผือกอ่ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการธนะกุล  ช้อนแก้ว  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีการแสดงละครเกี่ยวกับประวัติธงไตรรงค์ การร้องเพลงชาติไทย และเพลงธงชาติไทย  เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของธงชาติไทย

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,19:05   อ่าน 672 ครั้ง