ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
          โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และมูลนิธิฯ ได้จัดทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาขึ้นในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียน  โดยมีท่านผู้อำนวยการ ธนะกุล  ช้อนแก้ว  พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีเกียรติ
ร่วมในพิธี  ทั้งนี้เพื่อนำเงินรายได้มาพัฒนาห้องเรียน จัดหาสื่อ ICT และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,17:33   อ่าน 678 ครั้ง