ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเอดส์โลก
  •          โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยคำขวัญวันเอดส์โลก
    คือ “Right to health” สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,14:49   อ่าน 414 ครั้ง