ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตเข้ารับพระราชทานทุน รางวัล เข็มเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานวโรกาสให้นักเรียนช่วยเหลืองานดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กรรมการฯดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น ในกลุ่มโรงเรียนราชวินิตเข้ารับพระราชทานทุน รางวัล เข็มเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,12:46   อ่าน 353 ครั้ง