ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการมอบของรางวัลใ้ห้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางภาษาอังกฤษ และมอบของขวัญกับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตลอดงาน  ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,12:53   อ่าน 556 ครั้ง