ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายบูรณาการคณิต - อังกฤษ "เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต"
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดกิจกรรม ค่ายบูรณาการคณิต - อังกฤษ "เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต" เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำเป็น คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสารมารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้นทั้งในเชิงคณิตศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษในการสือสาร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,11:41   อ่าน 670 ครั้ง