ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

************************************
นำโดย...
ท่านผู้อำนวยการธนะกุล  ช้อนแก้ว
พร้อมด้วย..คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
 
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖  วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๗ หรือราวเดือนมิถุนายน  ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด  สำหรับวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑ ตรงกับวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,09:21   อ่าน 348 ครั้ง