ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ Tobacco Break Heart)
          งานป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยท่านผู้อำนวยการ ธนะกุล  ช้อนแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่และต่อต้านยาเสพติด การประกวดโปสเตอร์ การจัดป้ายนิเทศ การแสดงละคร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง มาให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของบุหรี่และโทษทางกฎหมาย

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,17:54   อ่าน 164 ครั้ง