ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,17:18   อ่าน 321 ครั้ง