ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลูก รนป. จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
          โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นำโดยนายธนะกุล ช้อนแก้ว  ผู้อำนวยการ นางสาวอารมณ์ รองผู้อำนวยการ นายนิธิพัฒน์ ถิรธนกุล คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยถวาย ณ ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2561,08:30   อ่าน 593 ครั้ง