ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการสำลัก (CPR&Choking)
          งานยุวกาชาดโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำจัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ ช่วยชีวิตขั้นพื้นบานและการสำลัก (CPR&Choking) จากอาสายุวกาชาด ให้กับตัวแทนนักเรียน ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,23:15   อ่าน 295 ครั้ง