ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โดยนายธนะกุล  ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเปิดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ภายในงานมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  แสดงละคร Science Show และการจัดนิทรรศการทาางด้านวิทยาศษสตร์ 
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,23:29   อ่าน 51 ครั้ง