ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"ถักทอสายใย ...ร้อยใจผูกพัน" พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

"ถักทอสายใย ...ร้อยใจผูกพัน"

          พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยครูผู้เกษียณอายุราชการได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกและให้โอวาทแก่นักเรียน 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ มีผู้เกษียณอายุราชการตามรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวลัดดา ด่านวิริยะกุล กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2. นายคมสัน ผดุงเรืองกิจ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นางสร้อย เสริมพล กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
4. นางบุปผา ไตรปิ่น  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
5.นายบัญญัติ ชูชื่อ  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6. นางกรุณีย์ สุบิน  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
7.นางสาวสาคร หีบแก้ว กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
8. นายบุญเสริฐ เชื้อนวกุล ลูกจ้างประจำ

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,21:52   อ่าน 668 ครั้ง