ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฟังการบรรยายจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย หัวข้อ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย หัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ตั้งแต่เวลา 11.50-16.00 น.
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,19:41   อ่าน 162 ครั้ง