ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 

โดยนายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นประธานในการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,15:07   อ่าน 330 ครั้ง