ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจนับจำนวนนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. เขต 1 ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) โดยมีผู้อำนวยการสันติพงศ์  ชินประดิษฐ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา เพื่อยืนยันจำนวนกับ สพฐ.

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,18:34   อ่าน 158 ครั้ง