ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สมาชิกยุวกาชาด สพม.1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ปี 2562
นักเรียนสมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โรงเรียนศึกษานารี  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณาสุทธาราม) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด  ปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:50   อ่าน 186 ครั้ง