ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยผู้อำนวยการสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในกิจกรรมมีการแสดงละครประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน การร้องเพลง และการแสดงจินตลีลา ของนักเรียนแผนศิลป์ภาษาจีน เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอนภาษาจีน มุ่นเน้นผู้เรียนทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน
 

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,17:38   อ่าน 590 ครั้ง