ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เข้าเฝ้ารับประทานทุนพระราชทานเรียนดี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน ครู กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว โรงเรียนราชวินิต บางเขน โรงเรียนราชวินิต บางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิต ประถมบางแค โรงเรียนราชวินิต สุวรรณภูมิ และโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ประจำปี 2559 จำนวน 631 คน เฝ้ารับประทานทุนพระราชทานเรียนดี รางวัลและโล่เกียรติคุณ กับนำผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนพระราชทานและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น คืองานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง เพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ที่มีความสามารถสูง มีความคิดความเห็นที่ถูกต้อง และมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม แม้งานดังกล่าวจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนพากเพียรอย่างสูง แต่เชื่อว่าทุกท่านคงจะมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ให้สำเร็จผลอันน่าชื่นชมยิ่งๆ ขึ้น ส่วนนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุน โล่เกียรติคุณและเข็มเกียรติคุณ ก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้ตลอด เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ


โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,21:49   อ่าน 259 ครั้ง