ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันกตัญญุตากราบลาคุณครู
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำจัดกิจกรรมวันกตัญญุตากราบลาคุณครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน คุณครูและเพื่อนร่วมรุ่น ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,22:01   อ่าน 216 ครั้ง