ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีราชวินิต-มารยาทงามสมนามราชวินิต
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โดยท่านผู้อำนวยการ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีราชวินิต-มารยาทงามสมนามราชวินิต และนักเรียนที่เป็นสุดยอดนักอ่าน รับชมภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,14:36   อ่าน 151 ครั้ง