ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๖๒
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในงานมีกิจกรรมมีการแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี ร้อยตำรวจตรี จักรี กอวิเศษ รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม จากสถานนีตำรวจนครบาลหลักสอง และ คุณไพจิตรา หลาบมาลา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและการป้องกันตัวเองจากยาเสพติด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,16:24   อ่าน 279 ครั้ง