ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์หลวงพ่ออู่ทอง
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์หลวงพ่ออู่ทอง คุณปราโมทย์ แซ่หน่าย และคุณนวรัตน์ ศรีแก้วอิสริยา ศิษย์หลวงพ่ออู่ทอง​ โดยมอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีพฤติกรรมดี ทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ ๑ ทุน จำนวนทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๖ ทุน เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,12:05   อ่าน 120 ครั้ง