ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยท่านผู้อำนวยการ สันติพงศ์ ชินประดิษฐ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีการร้องเพลงฉ่อย ชุดรักษ์ภาษาไทย การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงเพลงพวงมาลัย การแสดงจินตลีลา การประกวดแต่งกายตังละครในวรรณคดี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเขียนสะกดคำ และดารแข่งขันทายภาพสำนวนสุภาษิตให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,15:01   อ่าน 99 ครั้ง