ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนราชวินิตบาแคปานขำ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 20 คน เข้าร่วม "โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,19:24   อ่าน 76 ครั้ง