ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมวันอาเซียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการประยุกต์องค์ความรู้ ในหัวข้อ “COOP in ASEAN” การแสดงของนักเรียน ในหัวข้อ “อาเซี่ยนร่วมใจ” และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ขยะบกตกทะเล” และ “โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจอาเซียน”
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,19:26   อ่าน 174 ครั้ง