ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,18:50   อ่าน 213 ครั้ง