โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการปั้นเซรามิกแก่นักเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการปั้นเซรามิกแก่นักเรียนจำนวน ๒๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:14   อ่าน 312 ครั้ง