โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมรับเสด็จทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมรับเสด็จทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:16   อ่าน 648 ครั้ง