ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมรับเสด็จทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมรับเสด็จทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:16   อ่าน 458 ครั้ง