โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๕ รุ่นที่ ๓ /๖๒ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:18   อ่าน 394 ครั้ง